กิจกรรม  : ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

update ( 14 กุมภาพันธ์ 2563)
    กิจกรรม  : งานคืนสู่เหย้า ชาวสิงห์น้ำเงิน ครั้งที่1

update ( 18 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการบรรยายประเด็นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม Intercultural Communication

update ( 16 มกราคม 2563)

      
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
    กิจกรรม  : ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

update( 14 กุมภาพันธ์ 2563)
    กิจกรรม  : งานคืนสู่เหย้า ชาวสิงห์น้ำเงิน ครั้งที่1

update( 18 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการบรรยายประเด็นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม Intercultural Communication

update( 16 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างสถาบัน

update( 13 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : คณาจารย์และบุคลากรร่วมประชุมกำหนด PLOs หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง2564

update( 10 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติแบบบูรณาการ ประจำปี 2563

update( 09 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

update( 17 ธันวาคม 2562)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อพูดคุยในการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

update( 04 ธันวาคม 2562)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานระบบการบริหารห้องประชุม

update( 20 พฤษจิกายน 2562)
    กิจกรรม  : มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือบุตรของคุณฉวีวรรณ สุวรรณโณ

update( 14 พฤษจิกายน 2562)
    กิจกรรม  : Seminar under the topic of "Foreign Policy of Pakistan towards Asia" by H.E.Mr.Asim Iftikhar Ahmad Ambassador of the Islamic Republic of Pakistan to Thailand

update( 14 พฤษจิกายน 2562)
    กิจกรรม  : ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจแก่ อาจารย์อสมา มังกรชัย

update( 08 ตุลาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2562

update( 17 พฤษภาคม 2562)
    กิจกรรม  : รณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) จังหวัดปัตตานี

update( 16 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : การบรรยายสาธารณะ บทเรียนจากกระบวนการสันติภาพในอินโดนีเซีย กาลิมันตันตะวันตกและอาเจะห์ ข้อเสนอแนะต่อชายแดนใต้

update( 14 มีนาคม 2562)
ทั้งหมด: 383 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26