กิจกรรม  : ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจแก่ อาจารย์อสมา มังกรชัย

update ( 08 ตุลาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2562

update ( 17 พฤษภาคม 2562)
    กิจกรรม  : รณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) จังหวัดปัตตานี

update ( 16 มีนาคม 2562)

      
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    กิจกรรม  : ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจแก่ อาจารย์อสมา มังกรชัย

update( 08 ตุลาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2562

update( 17 พฤษภาคม 2562)
    กิจกรรม  : รณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) จังหวัดปัตตานี

update( 16 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : การบรรยายสาธารณะ บทเรียนจากกระบวนการสันติภาพในอินโดนีเซีย กาลิมันตันตะวันตกและอาเจะห์ ข้อเสนอแนะต่อชายแดนใต้

update( 14 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : เสวนาเปิดตัวหนังสือในงาน PSU Book Fair เรื่อง ความล้มเหลวในการปกป้อง: แนวทางและผลกระทบของการแทรกแซงด้านมนุษยธรรม

update( 14 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศสู่สันติภาพชายแดนใต้ 3

update( 13 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศสู่สันติภาพชายแดนใต้ 2

update( 12 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศสู่สันติภาพชายแดนใต้ 1

update( 12 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : public lecture on “Sharing research experience in Muslim studies and Islamic anthropology in Southeast Asia and the Muslim world”

update( 07 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : ก้าวแรกของเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเลือกตั้ง 2562

update( 19 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : มอบเกียรติบัตรโครงการลูกนายอำเภอ

update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : ทำไมคนรุ่นใหม่ต้องไปเลือกตั้ง

update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : โครงการเปิดประตูสู่รัฐศาสตร์ ณ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : Learning and Sharing

update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : Nonviolence Peace force visited PolSci

update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
ทั้งหมด: 372 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25