กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
    กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update( 23 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

update( 09 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : โครงการเปิดประตูสู่รัฐศาสตร์

update( 09 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : โครงการ Spirit of Pol-Sci Cheerleaders

update( 05 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเชียร์และสแตนด์เชียร์คณะรัฐศาสตร์

update( 05 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : โครงการเปิดบ้านผู้นำเชียร์และสแตนด์เชียร์คณะรัฐศาสตร์

update( 05 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

update( 14 กุมภาพันธ์ 2563)
    กิจกรรม  : งานคืนสู่เหย้า ชาวสิงห์น้ำเงิน ครั้งที่1

update( 18 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการบรรยายประเด็นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม Intercultural Communication

update( 16 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างสถาบัน

update( 13 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : คณาจารย์และบุคลากรร่วมประชุมกำหนด PLOs หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง2564

update( 10 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติแบบบูรณาการ ประจำปี 2563

update( 09 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

update( 17 ธันวาคม 2562)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26