กิจกรรม  : เวทีรับฟังความคิดเห็น

update ( 13 กรกฎาคม 2561)
    กิจกรรม  : โครงการ English for Pol.Sci Camp

update ( 03 กรกฎาคม 2561)
    กิจกรรม  : โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

update ( 27 มีนาคม 2561)

      
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    กิจกรรม  : เวทีรับฟังความคิดเห็น

update( 13 กรกฎาคม 2561)
    กิจกรรม  : โครงการ English for Pol.Sci Camp

update( 03 กรกฎาคม 2561)
    กิจกรรม  : โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

update( 27 มีนาคม 2561)
    กิจกรรม  : การปฐมพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

update( 26 มีนาคม 2561)
    กิจกรรม  : LEARNING AND SHARING,กลยุทธ์การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน

update( 14 มีนาคม 2561)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการจำลองเหตุการณ์การประชุม UN

update( 25 ธันวาคม 2560)
    กิจกรรม  : Big Cleaning วันรูสะมิแล

update( 09 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ในศึกษาในรายวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา 196-210 และ 196-217 ได้จัดกิจกรรมแคมเปญ เพื่อรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ ณ อาคารเรียนรวม 19 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

update( 07 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : กิจกรรมบัดดี้บัดเดอร์

update( 02 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : Consular Relations

update( 31 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : มอบทุนการศึกษา

update( 25 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : Diplomatic Protocol

update( 12 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : อำลาวาระเกษียณ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

update( 04 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : การประเมิณคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2559

update( 28 กันยายน 2560)
    กิจกรรม  : โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สิงห์น้ำเงิน

update( 16 พฤษภาคม 2560)
ทั้งหมด: 351 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24