กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 แด่คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
update( 12 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จากทุน "ครอบครัวนายปิยะพงษ์ ช่วยประสม"
update( 02 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : กิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ พิธีการทางการทูต (Diplomatic Protocol)
update( 02 ธันวาคม 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการเสวนา เรื่อง ISIS-IS ผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
update( 28 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าเยี่ยมศูนย์ศึกษาสิทธิฯคณะรัฐศาสตร์
update( 28 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 28 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 "การแข่งขันตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์"
update( 28 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอาซูรอสิงห์สัมพันธ์
update( 24 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 “แข่งขันตอบปัญหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์”
update( 22 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการอบรม เรื่อง การจัดเก็บฐานข้อมูลวิชาการเพื่องานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนใต้
update( 20 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2557
update( 07 พฤษจิกายน 2557)
    กิจกรรม  : กิจกรรมบรรยายพิเศษในรายวิชา 196-430 แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม
update( 10 ตุลาคม 2557)
    กิจกรรม  : โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับนักเรียน/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจในพื้นที่ จังหวัดหวัดชายแดนภาคใต้
update( 24 กันยายน 2557)
    กิจกรรม  : โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา และโครงการ ม.อ.วิชาการ
update( 24 กันยายน 2557)
    กิจกรรม  : โครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอนคืนราตรีสโมสร "แฟนซีสีน้ำเงิน"
update( 11 กันยายน 2557)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29