กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : บรรยกาศงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำ สมเด็จพระเทพฯ
update( 21 มกราคม 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการวันเด็กแห่งชาติคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2557 “เด็กไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่สันติ”
update( 13 มกราคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรม โครงการเรียนรู้...รู้จักวัฒนธรรมต่างถิ่น: คริสต์มาส
update( 27 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556
update( 27 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศกิจกรรมแข่งขันโต้วาทีประชันวาทะ สานสาระสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6
update( 27 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการสานสัมพันธ์สิงห์น้ำเงิน ตอน สายใยรักจากพี่ส่น้อง
update( 26 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญแด่รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557
update( 25 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ ที่ได้รับรางวัล"ทองหนึ่งบาท"จากคณบดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
update( 20 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานคณะรัฐศาสตร์ประจำปี 2556
update( 20 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศกิจกรรมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ “ปีพุทธศักราช 2557” คณะรัฐศาสตร์
update( 20 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพ ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ นำเสนองานและเข้าร่วมการประชุม Roundtable Conference ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
update( 12 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนทำงาน (นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานในคณะฯ) ประจำปีการศึกษา 2/2556
update( 02 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐฯและรปศ.แห่งชาติ ครั้งที่ 14
update( 02 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการอาซูรอสิงห์สัมพันธ์ ฉัน น้อง พี่ สู่ชุมชน
update( 02 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศกีฬาสิงห์น้ำเงินเกมส์ ตอน พ.ร.บ. สิงห์น้ำเงินเกมส์ฉบับจตุรสิงห์
update( 25 พฤษจิกายน 2556)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27