กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2556
update( 19 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
update( 19 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2556
update( 19 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการจัดโครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 18 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
update( 08 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : สโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรมเดินขบวนคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พร้อมยื่นหนังสือแถลงการณ์คัดค้านฯต่อผู้ว่าฯปัตตานี
update( 08 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์คัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
update( 08 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์เชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาประชุมด่วนเพื่อคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
update( 05 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานเอกของทุกชั้นปีและทุกสาขาวิชา คณะรัฐศาสตร์
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบทุนการศึกษาและรางวัลกิจกรรม/โครงการต่างๆ
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการจัดโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน สายใยรักครอบครัวรัฐศาสตร์
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของน.ศ.คณะรัฐศาสตร์
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการซ้อมรวมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์ประชุมฯ วิทยาเขตหาดใหญ่
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการซักซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ตึกคณะฯ วข.ปัตตานี
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความร่วมมือประชาคมอาเซียน
update( 29 สิงหาคม 2556)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27