กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : บรรยากาศการซ้อมรวมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์ประชุมฯ วิทยาเขตหาดใหญ่
update( 09 กันยายน 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการซักซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ตึกคณะฯ วข.ปัตตานี
update( 09 กันยายน 2557)
    กิจกรรม  : อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บรรยายพิเศษให้ความรู้กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในรายวิชา 196-431 พิธีการทางการทูต
update( 26 สิงหาคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
update( 13 สิงหาคม 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่สิงห์น้ำเงิน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
update( 12 สิงหาคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
update( 12 สิงหาคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศพิธีเปิดอาคารเรียนและบริการคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2557
update( 17 กรกฎาคม 2557)
    กิจกรรม  : คณะผู้แทนประเทศตุรกีเข้าเยี่ยมผู้บริหาร วอศ. และ ศูนย์ตุรกีศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 31 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 31 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 31 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 31 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
update( 19 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศโครงการสานสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม-จีน
update( 07 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าแด่ตัวแทนคณะมุษย์ฯ ในโอกาสขอบคุณที่คณะมนุษย์ฯเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับสำนักงานชั่วคราวคณะรัฐศาสตร์
update( 07 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : โครงการเสวนา "จุดเปลี่ยนประเทศไทย : ก้าวย่างที่ 83 เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตย"
update( 07 มีนาคม 2557)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29