กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : บรรยากาศกิจกรรมล้างบ่อ ตึกคณะรัฐศาสตร์
update( 07 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : วันนี้ที่รอคอย!!คณะรัฐศาสตร์รับมอบตึกจากผู้รับเหมาก่อสร้าง
update( 03 กุมภาพันธ์ 2557)
    กิจกรรม  : บรรยกาศงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำ สมเด็จพระเทพฯ
update( 21 มกราคม 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการวันเด็กแห่งชาติคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2557 “เด็กไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่สันติ”
update( 13 มกราคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรม โครงการเรียนรู้...รู้จักวัฒนธรรมต่างถิ่น: คริสต์มาส
update( 27 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556
update( 27 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศกิจกรรมแข่งขันโต้วาทีประชันวาทะ สานสาระสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6
update( 27 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการสานสัมพันธ์สิงห์น้ำเงิน ตอน สายใยรักจากพี่ส่น้อง
update( 26 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญแด่รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557
update( 25 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ ที่ได้รับรางวัล"ทองหนึ่งบาท"จากคณบดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
update( 20 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานคณะรัฐศาสตร์ประจำปี 2556
update( 20 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศกิจกรรมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ “ปีพุทธศักราช 2557” คณะรัฐศาสตร์
update( 20 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพ ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ นำเสนองานและเข้าร่วมการประชุม Roundtable Conference ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
update( 12 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนทำงาน (นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานในคณะฯ) ประจำปีการศึกษา 2/2556
update( 02 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐฯและรปศ.แห่งชาติ ครั้งที่ 14
update( 02 ธันวาคม 2556)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29