กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญแด่รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557
update( 25 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ ที่ได้รับรางวัล"ทองหนึ่งบาท"จากคณบดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
update( 20 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานคณะรัฐศาสตร์ประจำปี 2556
update( 20 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศกิจกรรมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ “ปีพุทธศักราช 2557” คณะรัฐศาสตร์
update( 20 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพ ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ นำเสนองานและเข้าร่วมการประชุม Roundtable Conference ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
update( 12 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนทำงาน (นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานในคณะฯ) ประจำปีการศึกษา 2/2556
update( 02 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐฯและรปศ.แห่งชาติ ครั้งที่ 14
update( 02 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการอาซูรอสิงห์สัมพันธ์ ฉัน น้อง พี่ สู่ชุมชน
update( 02 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศกีฬาสิงห์น้ำเงินเกมส์ ตอน พ.ร.บ. สิงห์น้ำเงินเกมส์ฉบับจตุรสิงห์
update( 25 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2556
update( 19 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
update( 19 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2556
update( 19 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการจัดโครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 18 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
update( 08 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : สโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรมเดินขบวนคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พร้อมยื่นหนังสือแถลงการณ์คัดค้านฯต่อผู้ว่าฯปัตตานี
update( 08 พฤษจิกายน 2556)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28