กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการอาซูรอสิงห์สัมพันธ์ ฉัน น้อง พี่ สู่ชุมชน
update( 02 ธันวาคม 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศกีฬาสิงห์น้ำเงินเกมส์ ตอน พ.ร.บ. สิงห์น้ำเงินเกมส์ฉบับจตุรสิงห์
update( 25 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2556
update( 19 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
update( 19 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2556
update( 19 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการจัดโครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 18 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
update( 08 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : สโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรมเดินขบวนคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พร้อมยื่นหนังสือแถลงการณ์คัดค้านฯต่อผู้ว่าฯปัตตานี
update( 08 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์คัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
update( 08 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์เชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาประชุมด่วนเพื่อคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
update( 05 พฤษจิกายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งประธานเอกของทุกชั้นปีและทุกสาขาวิชา คณะรัฐศาสตร์
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอบทุนการศึกษาและรางวัลกิจกรรม/โครงการต่างๆ
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการจัดโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน สายใยรักครอบครัวรัฐศาสตร์
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : ภาพการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของน.ศ.คณะรัฐศาสตร์
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการซ้อมรวมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์ประชุมฯ วิทยาเขตหาดใหญ่
update( 19 กันยายน 2556)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29