กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : บรรยากาศการซักซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ตึกคณะฯ วข.ปัตตานี
update( 19 กันยายน 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความร่วมมือประชาคมอาเซียน
update( 29 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ โดย อ.ไพศอล ดาโอะ จัดการเสวนาพิเศษหัวข้อ “อุปสรรคและความท้าทายประชาธิปไตยในอียิปต์”
update( 29 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ
update( 29 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2556 คณะรัฐศาสตร์ “สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ”
update( 27 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ตุรกีกับการเมืองคุคปัจจุบัน
update( 27 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพกิจกรรม ครอบครัวรัฐศาสตร์ ตอน สิงห์น้ำเงินร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านของเรา
update( 26 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
update( 06 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มอบเงินรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
update( 05 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : การประชุมเพื่อเตรียมงานการจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 56 คณะรัฐศาสตร์
update( 05 สิงหาคม 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2556
update( 26 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการเสวนา "สิทธิกับนักศึกษา ม.อ. ปัตตานี"
update( 25 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2556
update( 25 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน และสากล
update( 17 กรกฎาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการรอมฎอนสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี
update( 11 กรกฎาคม 2556)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29