กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 12 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการประชุมทีมบริหารคณะรัฐศาสตร์พบปะคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
update( 12 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองปัตตานี จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ "อาเซียนสู่ความสมานฉันท์" บรรยายโดย ดร.สามารถทองเฝือ
update( 08 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สันติวิธีและการศึกษาในกระบวนการสร้างสันติภาพ ประสบการณ์จากปาเลสไตน์ โดย ดร.โนอาห์ ซาลามัตห์ "
update( 06 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ ปาตานีฟอรั่ม และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลา จัดเสวนาเรื่อง ปริศนาความรุนแรง ณ ปาตานี
update( 28 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ร่วมประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ University of Sharjah, U.A.E.
update( 27 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : โครงการสานสัมพันธ์นโยบายสาธารณะ ตอนรักษ์ป่าชายเลน
update( 20 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีรัฐศาสตร์ มอบเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมทั่วไป
update( 18 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรในงานชุมนุมนักเรียนไทยในตุรกี ครั้งที่ 2 และเข้าพบผู้แทนระดับสูงของ Diyanet Isleri Baskanligi (กรมศาสนา สาธารณรัฐตุรกี)
update( 15 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรม "ค่ายสัมพันธ์ครอบครัวเอกปกครอง ครั้งที่ 2"
update( 08 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : โครงการ รัฐศาสตร์ร่วมสร้างหนึ่งล้านเด็กดีฟื้นฟูศีลธรรมโลก
update( 01 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : การบรรยายพิเศษ"Pluralism in Indonesia's Society" โดย H.E. Mr. Lutfi Rauf เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย
update( 01 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : โครงการสัมมนา หัวข้อ" บทบาทประเทศไทยบนเวทีการค้าโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปัจจุบันและอนาคต"
update( 28 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
update( 28 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : ตัวแทนนักศึกษาชั้นปี3คณะรัฐศาสตร์ และพรรคมอ.เพื่อสังคม มอบกระเช้าให้คณบดีเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2556
update( 17 มกราคม 2556)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27