กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการร่วมไม้ร่วมมือสู่การพัฒนา
update( 16 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มอบกระเช้าให้กับคณบดี คณะรัฐศาสตร์เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2556
update( 16 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
update( 15 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเวทีสัญจร รายการวิทยุรัฐสภา..พบเยาวชน ครั้งที่ 1/2556
update( 10 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : บุคลากรคณะรัฐศาสตร์มอบกระเช้าให้กับรองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เนื่องในโอกาศต้อนรับปีใหม่ 2556
update( 04 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์จัดงานเลี้ยงสร้างสรรค์ปีใหม่ 24 ธันวาคม 2555
update( 04 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการรวมใจสร้างรอยยิ้มช่วยเหลือผู้ยากไร้
update( 25 ธันวาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการอาซูรอสิงห์สัมพันธ์
update( 25 ธันวาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการประชาสัมพันชุมนุมสันติใจอาสา
update( 25 ธันวาคม 2555)
    กิจกรรม  : การเจรจาความร่วมมือกับอินโดนีเซีย Jenderal Soedirman University
update( 04 ธันวาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมซ้อมย่อยพระราชทานปริญญบัตร คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2555
update( 09 พฤษจิกายน 2555)
    กิจกรรม  : พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
update( 08 พฤษจิกายน 2555)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 2556
update( 18 ตุลาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการศิษย์เก่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 8 ก.ย.2555
update( 14 กันยายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการประกวดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัชายแดนภาพใต้ วันที่ 22 สิงหาคม 2555
update( 06 กันยายน 2555)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27