กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 56
update( 10 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
update( 10 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : โครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 10 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนจาก Thai PBS ประชุมการจัดเตรียมงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 56
update( 10 มิถุนายน 2556)
    กิจกรรม  : โครงการรถไฟขบวนสันติภาพ ครั้งที่ 3 (จากแดนใต้สู่เมืองเหนือ)
update( 17 พฤษภาคม 2556)
    กิจกรรม  : นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น(Best Practiceْ) ประจำปีการศึกษา 2555
update( 01 พฤษภาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
update( 23 เมษายน 2556)
    กิจกรรม  : คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์ร่วมประชุม "โครงการตุรกีศึกษา (Turkish Studies Program)" กับ Mr. Zeki Parilti, ผู้ประสานงาน สมาคมธุรกิจไทย-ตุรกี
update( 20 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : บทเรียนการสื่อสารและการเปิดพื้นที่ทางการเมือง :กรณีไทยพีบีเอสกับกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ชายแดนใต้
update( 18 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 12 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการประชุมทีมบริหารคณะรัฐศาสตร์พบปะคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
update( 12 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองปัตตานี จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ "อาเซียนสู่ความสมานฉันท์" บรรยายโดย ดร.สามารถทองเฝือ
update( 08 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สันติวิธีและการศึกษาในกระบวนการสร้างสันติภาพ ประสบการณ์จากปาเลสไตน์ โดย ดร.โนอาห์ ซาลามัตห์ "
update( 06 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ ปาตานีฟอรั่ม และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลา จัดเสวนาเรื่อง ปริศนาความรุนแรง ณ ปาตานี
update( 28 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ร่วมประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ University of Sharjah, U.A.E.
update( 27 กุมภาพันธ์ 2556)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28