กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการสานสัมพันธ์นโยบายสาธารณะ ตอนรักษ์ป่าชายเลน
update( 20 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีรัฐศาสตร์ มอบเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมทั่วไป
update( 18 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรในงานชุมนุมนักเรียนไทยในตุรกี ครั้งที่ 2 และเข้าพบผู้แทนระดับสูงของ Diyanet Isleri Baskanligi (กรมศาสนา สาธารณรัฐตุรกี)
update( 15 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรม "ค่ายสัมพันธ์ครอบครัวเอกปกครอง ครั้งที่ 2"
update( 08 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : โครงการ รัฐศาสตร์ร่วมสร้างหนึ่งล้านเด็กดีฟื้นฟูศีลธรรมโลก
update( 01 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : การบรรยายพิเศษ"Pluralism in Indonesia's Society" โดย H.E. Mr. Lutfi Rauf เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย
update( 01 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : โครงการสัมมนา หัวข้อ" บทบาทประเทศไทยบนเวทีการค้าโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปัจจุบันและอนาคต"
update( 28 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
update( 28 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : ตัวแทนนักศึกษาชั้นปี3คณะรัฐศาสตร์ และพรรคมอ.เพื่อสังคม มอบกระเช้าให้คณบดีเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2556
update( 17 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการร่วมไม้ร่วมมือสู่การพัฒนา
update( 16 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มอบกระเช้าให้กับคณบดี คณะรัฐศาสตร์เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2556
update( 16 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
update( 15 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเวทีสัญจร รายการวิทยุรัฐสภา..พบเยาวชน ครั้งที่ 1/2556
update( 10 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : บุคลากรคณะรัฐศาสตร์มอบกระเช้าให้กับรองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เนื่องในโอกาศต้อนรับปีใหม่ 2556
update( 04 มกราคม 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์จัดงานเลี้ยงสร้างสรรค์ปีใหม่ 24 ธันวาคม 2555
update( 04 มกราคม 2556)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28