กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์ร่วมประชุม "โครงการตุรกีศึกษา (Turkish Studies Program)" กับ Mr. Zeki Parilti, ผู้ประสานงาน สมาคมธุรกิจไทย-ตุรกี
update( 20 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : บทเรียนการสื่อสารและการเปิดพื้นที่ทางการเมือง :กรณีไทยพีบีเอสกับกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ชายแดนใต้
update( 18 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 12 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการประชุมทีมบริหารคณะรัฐศาสตร์พบปะคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
update( 12 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองปัตตานี จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ "อาเซียนสู่ความสมานฉันท์" บรรยายโดย ดร.สามารถทองเฝือ
update( 08 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สันติวิธีและการศึกษาในกระบวนการสร้างสันติภาพ ประสบการณ์จากปาเลสไตน์ โดย ดร.โนอาห์ ซาลามัตห์ "
update( 06 มีนาคม 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ ปาตานีฟอรั่ม และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลา จัดเสวนาเรื่อง ปริศนาความรุนแรง ณ ปาตานี
update( 28 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ร่วมประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ University of Sharjah, U.A.E.
update( 27 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : โครงการสานสัมพันธ์นโยบายสาธารณะ ตอนรักษ์ป่าชายเลน
update( 20 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีรัฐศาสตร์ มอบเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมทั่วไป
update( 18 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมเป็นวิทยากรในงานชุมนุมนักเรียนไทยในตุรกี ครั้งที่ 2 และเข้าพบผู้แทนระดับสูงของ Diyanet Isleri Baskanligi (กรมศาสนา สาธารณรัฐตุรกี)
update( 15 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : กิจกรรม "ค่ายสัมพันธ์ครอบครัวเอกปกครอง ครั้งที่ 2"
update( 08 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : โครงการ รัฐศาสตร์ร่วมสร้างหนึ่งล้านเด็กดีฟื้นฟูศีลธรรมโลก
update( 01 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : การบรรยายพิเศษ"Pluralism in Indonesia's Society" โดย H.E. Mr. Lutfi Rauf เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย
update( 01 กุมภาพันธ์ 2556)
    กิจกรรม  : โครงการสัมมนา หัวข้อ" บทบาทประเทศไทยบนเวทีการค้าโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปัจจุบันและอนาคต"
update( 28 มกราคม 2556)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29