กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการรวมใจสร้างรอยยิ้มช่วยเหลือผู้ยากไร้
update( 25 ธันวาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการอาซูรอสิงห์สัมพันธ์
update( 25 ธันวาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการประชาสัมพันชุมนุมสันติใจอาสา
update( 25 ธันวาคม 2555)
    กิจกรรม  : การเจรจาความร่วมมือกับอินโดนีเซีย Jenderal Soedirman University
update( 04 ธันวาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมซ้อมย่อยพระราชทานปริญญบัตร คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2555
update( 09 พฤษจิกายน 2555)
    กิจกรรม  : พิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
update( 08 พฤษจิกายน 2555)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 2556
update( 18 ตุลาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการศิษย์เก่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 8 ก.ย.2555
update( 14 กันยายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการประกวดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัชายแดนภาพใต้ วันที่ 22 สิงหาคม 2555
update( 06 กันยายน 2555)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมบรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 16 สิงหาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน วันที่ 15 สิงหาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรม psu speech contest 2012 วันที่ 8 สิงหาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการสานสัมพันธ์สิงห์น้ำเงิน วันที่ 7 - 14 กรกฎาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28