กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : โครงการศิษย์เก่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 8 ก.ย.2555
update( 14 กันยายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการประกวดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัชายแดนภาพใต้ วันที่ 22 สิงหาคม 2555
update( 06 กันยายน 2555)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมบรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 16 สิงหาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน วันที่ 15 สิงหาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรม psu speech contest 2012 วันที่ 8 สิงหาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการสานสัมพันธ์สิงห์น้ำเงิน วันที่ 7 - 14 กรกฎาคม 2555
update( 23 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
update( 07 สิงหาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการค่ายนักศึกษาสานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคต่างๆของประเทศ วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2555
update( 30 กรกฎาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการ/กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2555 คณะรัฐศาสตร์ (4-5 ก.ค. 55)
update( 09 กรกฎาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการฝึกอบรมค่ายศาสนธรรมนำสันติสุขสู่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้
update( 02 กรกฎาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
update( 27 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : ทีมบริหารคณะศึกษาศาสตร์เข้าเยื่อมเยือนคณบดีคณะรัฐศาสตร์
update( 11 มิถุนายน 2555)
    กิจกรรม  : โครงการอบรมแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
update( 11 มิถุนายน 2555)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29