กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2555
update( 19 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2555
update( 19 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการเติมฝัน สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2
update( 27 กุมภาพันธ์ 2555)
    กิจกรรม  : โครงการอาสาสาธารณะ สร้างรอยยิ้ม
update( 27 กุมภาพันธ์ 2555)
    กิจกรรม  : โครงการพาน้องเที่ยวเกี่ยวสัมพันธ์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
update( 27 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชาวท้องถิ่น
update( 20 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
update( 19 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมสัมนาคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สันติใจอาสา ปีการศึกษา 2554
update( 18 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์เอกการปกครอง ครั้งที่ 1
update( 18 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบปะผู้นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 10 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง "นิทรรศการเนื่องในวันคริสต์มาส"
update( 05 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ร่วมกับชุมชนปาการอ ร่วมจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ 7 ธ.ค.2554
update( 19 ธันวาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานีในสถานศึกษา
update( 15 ธันวาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล และนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล
update( 15 ธันวาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ กลุ่มนักศึกษาอิสระ กลุ่มสันติใจอาสา
update( 28 พฤษจิกายน 2554)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27