กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อพูดคุยในการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
update( 04 ธันวาคม 2562)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานระบบการบริหารห้องประชุม
update( 20 พฤษจิกายน 2562)
    กิจกรรม  : มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือบุตรของคุณฉวีวรรณ สุวรรณโณ
update( 14 พฤษจิกายน 2562)
    กิจกรรม  : Seminar under the topic of "Foreign Policy of Pakistan towards Asia" by H.E.Mr.Asim Iftikhar Ahmad Ambassador of the Islamic Republic of Pakistan to Thailand
update( 14 พฤษจิกายน 2562)
    กิจกรรม  : ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจแก่ อาจารย์อสมา มังกรชัย
update( 08 ตุลาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2562
update( 17 พฤษภาคม 2562)
    กิจกรรม  : รณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) จังหวัดปัตตานี
update( 16 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : การบรรยายสาธารณะ บทเรียนจากกระบวนการสันติภาพในอินโดนีเซีย กาลิมันตันตะวันตกและอาเจะห์ ข้อเสนอแนะต่อชายแดนใต้
update( 14 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : เสวนาเปิดตัวหนังสือในงาน PSU Book Fair เรื่อง ความล้มเหลวในการปกป้อง: แนวทางและผลกระทบของการแทรกแซงด้านมนุษยธรรม
update( 14 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศสู่สันติภาพชายแดนใต้ 3
update( 13 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศสู่สันติภาพชายแดนใต้ 2
update( 12 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศสู่สันติภาพชายแดนใต้ 1
update( 12 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : public lecture on “Sharing research experience in Muslim studies and Islamic anthropology in Southeast Asia and the Muslim world”
update( 07 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : ก้าวแรกของเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเลือกตั้ง 2562
update( 19 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : มอบเกียรติบัตรโครงการลูกนายอำเภอ
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27