กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : วันมหิดล
update( 25 กันยายน 2563)
    กิจกรรม  : วันรับพระทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
update( 14 กันยายน 2563)
    กิจกรรม  : วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
update( 11 กันยายน 2563)
    กิจกรรม  : บรรยายพิเศษโดยท่านดนัย มู่สา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกฯ (นักบริหารระดับสูง)
update( 02 กันยายน 2563)
    กิจกรรม  : การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แบบ Site Visit ปีการศึกษา 2562
update( 31 สิงหาคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการสิงห์ผจญภัย ตามล่าหาจิตวิญญาณทั้ง 4 ตอนจิตวิญญาณแห่งการปกป้ององค์กร
update( 27 สิงหาคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการทำบุญตึกคณะรัฐศาสตร์ 3 ศาสนา
update( 21 สิงหาคม 2563)
    กิจกรรม  : องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชน
update( 19 สิงหาคม 2563)
    กิจกรรม  : กิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ"อายาโซเฟียและเบรุตในมิติประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"
update( 17 สิงหาคม 2563)
    กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
update( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
update( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563
update( 23 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 09 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : โครงการเปิดประตูสู่รัฐศาสตร์
update( 09 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : โครงการ Spirit of Pol-Sci Cheerleaders
update( 05 มิถุนายน 2563)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28