กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : สัมนาวิชาการ อยู่ที่เดิมหรือไปต่อ สถาบันการเมืองไทยในอนาคต
update( 15 ตุลาคม 2563)
    กิจกรรม  : เสวนาปัญหาการเมืองไทยในหัวข้อเครือข่ายชนชั้นนำกับการรัฐประหาร
update( 14 ตุลาคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการสิงห์ผจญภัย ตามล่าหาจิตวิญญาณทั้ง 4 ตอน" Into the woods"
update( 12 ตุลาคม 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ และแผนพัฒนาอาจารย์คณะรัฐศาสตร์
update( 05 ตุลาคม 2563)
    กิจกรรม  : พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประเภททุนเรียนดี
update( 01 ตุลาคม 2563)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
update( 28 กันยายน 2563)
    กิจกรรม  : กิจกรรมวันไหว้ครูและรำลึกพระคุณครู 2563
update( 25 กันยายน 2563)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เพลินใจ โภชนกิจ นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563
update( 25 กันยายน 2563)
    กิจกรรม  : วันมหิดล
update( 25 กันยายน 2563)
    กิจกรรม  : วันรับพระทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
update( 14 กันยายน 2563)
    กิจกรรม  : วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
update( 11 กันยายน 2563)
    กิจกรรม  : บรรยายพิเศษโดยท่านดนัย มู่สา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกฯ (นักบริหารระดับสูง)
update( 02 กันยายน 2563)
    กิจกรรม  : การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แบบ Site Visit ปีการศึกษา 2562
update( 31 สิงหาคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการสิงห์ผจญภัย ตามล่าหาจิตวิญญาณทั้ง 4 ตอนจิตวิญญาณแห่งการปกป้ององค์กร
update( 27 สิงหาคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการทำบุญตึกคณะรัฐศาสตร์ 3 ศาสนา
update( 21 สิงหาคม 2563)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29