กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
update( 19 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมสัมนาคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สันติใจอาสา ปีการศึกษา 2554
update( 18 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์เอกการปกครอง ครั้งที่ 1
update( 18 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบปะผู้นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 10 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง "นิทรรศการเนื่องในวันคริสต์มาส"
update( 05 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ร่วมกับชุมชนปาการอ ร่วมจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ 7 ธ.ค.2554
update( 19 ธันวาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานีในสถานศึกษา
update( 15 ธันวาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล และนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล
update( 15 ธันวาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ กลุ่มนักศึกษาอิสระ กลุ่มสันติใจอาสา
update( 28 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมโครงการค่ายวินัยกับอิสระทางความคิดรุ่นที่ 4
update( 23 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมโครงการวันรูสะมิแล ประจำปี 2554
update( 22 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมวันลอยกระทง ในโครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
update( 15 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเมล็ดพันธุสันติ 22 - 24 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนตาดีกาปลาชิง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
update( 10 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : ภาพการประชุมฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พบปะผู้นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 03 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมซ้อมย่อยพระราชทานปริญญบัตร คณะรัฐศาสตร์ ปี 54 วันที่ 18 ก.ย.2554
update( 19 กันยายน 2554)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28