กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2555
update( 19 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม 2555
update( 19 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2555
update( 19 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิต ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2555
update( 19 มีนาคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการเติมฝัน สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2
update( 27 กุมภาพันธ์ 2555)
    กิจกรรม  : โครงการอาสาสาธารณะ สร้างรอยยิ้ม
update( 27 กุมภาพันธ์ 2555)
    กิจกรรม  : โครงการพาน้องเที่ยวเกี่ยวสัมพันธ์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
update( 27 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชาวท้องถิ่น
update( 20 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
update( 19 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมสัมนาคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สันติใจอาสา ปีการศึกษา 2554
update( 18 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์เอกการปกครอง ครั้งที่ 1
update( 18 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาพบปะผู้นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 10 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง "นิทรรศการเนื่องในวันคริสต์มาส"
update( 05 มกราคม 2555)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ร่วมกับชุมชนปาการอ ร่วมจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ 7 ธ.ค.2554
update( 19 ธันวาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานีในสถานศึกษา
update( 15 ธันวาคม 2554)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29