กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล และนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล
update( 15 ธันวาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ กลุ่มนักศึกษาอิสระ กลุ่มสันติใจอาสา
update( 28 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมโครงการค่ายวินัยกับอิสระทางความคิดรุ่นที่ 4
update( 23 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมโครงการวันรูสะมิแล ประจำปี 2554
update( 22 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมวันลอยกระทง ในโครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
update( 15 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเมล็ดพันธุสันติ 22 - 24 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนตาดีกาปลาชิง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
update( 10 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : ภาพการประชุมฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พบปะผู้นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 03 พฤษจิกายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมซ้อมย่อยพระราชทานปริญญบัตร คณะรัฐศาสตร์ ปี 54 วันที่ 18 ก.ย.2554
update( 19 กันยายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมศิษย์เก่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 17 ก.ย.254 ณ โรงอาหารลานเล
update( 19 กันยายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมงานเลี้ยงพีบัณฑิต ปี 54 วันที่ 16 ก.ย.254 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี
update( 19 กันยายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมละศีลอดคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2554
update( 29 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่จะได้รับทุนการศึกษา
update( 29 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : การประกวดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
update( 29 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : ตนาดนัดการเรียนรู้สู่การคลีบานจากภายใน 7-8 ก.ค.2554
update( 29 สิงหาคม 2554)
    กิจกรรม  : การสร้างการเรียนรู้การเข้าใจเกียวกับประชาคมอาเซียน -การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศอาเซียน
update( 29 สิงหาคม 2554)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29