กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2554
update( 02 มิถุนายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการศึกษาดูงานบุคลากร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
update( 01 มิถุนายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการสัมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 9- 11 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
update( 12 พฤษภาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมกลุ่มสำพันธ์ คณะรัฐศาสตร์
วันที่ 28 เมษายน - 3พฤษภาคม 2554
ณ เลตรัง รีสอร์ท ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
update( 04 พฤษภาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม “สานสัมพันธ์รักษ์บ้านเกิด... สู่สันติภาพชายแดนใต้”
update( 19 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ “Harmony of Muslim Society in Germany : Case study for Deep South ”
update( 18 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
update( 18 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : คุณอากร รอดการทุกข์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มอ ปัตตานี สิงห์น้ำเงินรุ่น 13 เข้ามาเยียมเยียน คณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
update( 05 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการพบปะผู้ปกครองนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน
update( 04 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการทัศนศึกษาในรายวิชา 196-321 196-428
update( 04 เมษายน 2554)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 10 มีนาคม 2554)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 10 มีนาคม 2554)
    กิจกรรม  : กิจกรรม meeting แสดงความยินดีกับอาจารย์ดวงยีหวา อุตรสินธุ์ ที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศและต้อนรับทีมบริหารชุดใหม่
update( 14 กุมภาพันธ์ 2554)
    กิจกรรม  : โครงการวันเด็กสู่ชุมชน 54 วันที่ 8 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 12 มกราคม 2554)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์จัดงานเลี้ยงสร้างสรรค์ปีใหม่ 10 มกราคม 2554
update( 12 มกราคม 2554)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29