กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะเยี่ยมชมนิทรรศการ
update( 14 ตุลาคม 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบการขออุนมัติเดินทางราชการให้แก่บุคลากร
update( 30 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ (เยี่ยมบ้านนักศึกษา 28 กย 53)
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (27 กย. 53)
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ (เยี่ยมบ้านนักศึกษา 27 กย 53)
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ฟุตซอล PSU CUP
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการชมรมฟุตบอลปี 53
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมกลุ่มพลังเยาวชนหมู่บ้าน
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : งานเลี้ยงพี่บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพมหกรรมกีฬา 8 ประสาน (ประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์)
update( 27 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้
update( 27 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล (24 กย 53)
update( 24 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมกีฬา 8 ประสาน
update( 24 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ (เยี่ยมบ้านนักศึกษา 23 กย 53)
update( 23 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ (เยี่ยมบ้านนักศึกษา 21 กย 53)
update( 21 กันยายน 2553)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27