กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร(ซ้อมใหญ่)
update( 21 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ไปจัดกิจกรรม ฟุตบอล (Raya cup) วันที่ 11-12 ก.ย. 2553
update( 17 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรมซ้อมย่อยพระราชทานปริญญบัตร คณะรัฐศาสตร์
update( 08 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพพิธีเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะรัฐศาสตร์
update( 06 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเลี้ยงรับรองคณะเดินเพื่อสันติภาพ
update( 02 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรมละศีลอดคณะรัฐศาสตร์
update( 26 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
update( 25 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมมอบทุนคณะรัฐศาสตร์
update( 02 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : โครงการอบรมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษบุคลากรคณะรัฐศาสตร์
update( 24 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรม KM แลกเปลียนเรียนรู้
update( 10 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : มอ วิชาการ 15-16 กรกฎาคม 2553
update( 10 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ช่วงที่ 3
update( 05 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ช่วงที่ 2
update( 05 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ช่วงที่ 1
update( 05 สิงหาคม 2553)
    กิจกรรม  : พิธีมอบทุนการทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2553
update( 03 สิงหาคม 2553)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27