กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
update( 19 ตุลาคม 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาตร์ร่วมเข้าค่ายพัฒนาเยาวสตรีไทยดีเด่น 2553
update( 15 ตุลาคม 2553)
    กิจกรรม  : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะเยี่ยมชมนิทรรศการ
update( 14 ตุลาคม 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบการขออุนมัติเดินทางราชการให้แก่บุคลากร
update( 30 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ (เยี่ยมบ้านนักศึกษา 28 กย 53)
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (27 กย. 53)
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ (เยี่ยมบ้านนักศึกษา 27 กย 53)
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ฟุตซอล PSU CUP
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการชมรมฟุตบอลปี 53
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมกลุ่มพลังเยาวชนหมู่บ้าน
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : งานเลี้ยงพี่บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพมหกรรมกีฬา 8 ประสาน (ประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์)
update( 27 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้
update( 27 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล (24 กย 53)
update( 24 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมกีฬา 8 ประสาน
update( 24 กันยายน 2553)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29