กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการชมรมฟุตบอลปี 53
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมกลุ่มพลังเยาวชนหมู่บ้าน
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : งานเลี้ยงพี่บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์
update( 29 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพมหกรรมกีฬา 8 ประสาน (ประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์)
update( 27 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้
update( 27 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล (24 กย 53)
update( 24 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมกีฬา 8 ประสาน
update( 24 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ (เยี่ยมบ้านนักศึกษา 23 กย 53)
update( 23 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมโครงการครอบครัวรัฐศาสตร์ (เยี่ยมบ้านนักศึกษา 21 กย 53)
update( 21 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร(ซ้อมใหญ่)
update( 21 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ไปจัดกิจกรรม ฟุตบอล (Raya cup) วันที่ 11-12 ก.ย. 2553
update( 17 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรมซ้อมย่อยพระราชทานปริญญบัตร คณะรัฐศาสตร์
update( 08 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : ภาพพิธีเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะรัฐศาสตร์
update( 06 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรมเลี้ยงรับรองคณะเดินเพื่อสันติภาพ
update( 02 กันยายน 2553)
    กิจกรรม  : กิจกรรมละศีลอดคณะรัฐศาสตร์
update( 26 สิงหาคม 2553)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28