กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการรอมฎอนสัมพันธ์การร่วมละศีลอดของ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
update( 16 กันยายน 2552)
    กิจกรรม  : มอ วิชาการ 17-18 สิงหาคม 2552
update( 19 สิงหาคม 2552)
    กิจกรรม  : พิธีมอบทุนการทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2552
update( 12 สิงหาคม 2552)
    กิจกรรม  : ภาพโครงการรัฐศาสตร์รักษ์ท้องถิ่นปีที่ 2 (6/06/2009)
update( 07 มิถุนายน 2552)
    กิจกรรม  : ภาพวันรับปริญญาของบัณฑิตรัฐศาสตร์ (22/9/2008)
update( 22 กันยายน 2551)
    กิจกรรม  : ภาพโครงการฝึกจริยธรรม ณ วัดถ้าสุมะโน(9-11/9/2008)
update( 12 กันยายน 2551)
    กิจกรรม  : ภาพสัมนาแรงงานไทยในมาเลเซียวันที่
update( 27 สิงหาคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมกีฬาสองฝั่งคลอง สิงหาคม 2551
update( 20 สิงหาคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมวัน มอ.วิชาการ 2551(18/8/2008)
update( 18 สิงหาคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพโครงการพหุวัฒนธรรมที่ UUM มาเลเซีย
update( 13 สิงหาคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
update( 28 พฤษภาคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมค่ายพี่นิเทศน้อง
update( 06 พฤษภาคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพโครงการบนเส้นทางแห่งความร่วมมือ ณ สวนสัตว์สงขลา
update( 10 มีนาคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพโครงการสานสัมพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์ - รัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
update( 06 มกราคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพโครงการครอบครัวรัฐศสตร์ ประจำปี 2550
update( 01 ธันวาคม 2550)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27