กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
update( 26 กันยายน 2552)
    กิจกรรม  : งานเลี้ยงบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์
update( 17 กันยายน 2552)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการรอมฎอนสัมพันธ์การร่วมละศีลอดของ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
update( 16 กันยายน 2552)
    กิจกรรม  : มอ วิชาการ 17-18 สิงหาคม 2552
update( 19 สิงหาคม 2552)
    กิจกรรม  : พิธีมอบทุนการทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2552
update( 12 สิงหาคม 2552)
    กิจกรรม  : ภาพโครงการรัฐศาสตร์รักษ์ท้องถิ่นปีที่ 2 (6/06/2009)
update( 07 มิถุนายน 2552)
    กิจกรรม  : ภาพวันรับปริญญาของบัณฑิตรัฐศาสตร์ (22/9/2008)
update( 22 กันยายน 2551)
    กิจกรรม  : ภาพโครงการฝึกจริยธรรม ณ วัดถ้าสุมะโน(9-11/9/2008)
update( 12 กันยายน 2551)
    กิจกรรม  : ภาพสัมนาแรงงานไทยในมาเลเซียวันที่
update( 27 สิงหาคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมกีฬาสองฝั่งคลอง สิงหาคม 2551
update( 20 สิงหาคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมวัน มอ.วิชาการ 2551(18/8/2008)
update( 18 สิงหาคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพโครงการพหุวัฒนธรรมที่ UUM มาเลเซีย
update( 13 สิงหาคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
update( 28 พฤษภาคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพกิจกรรมค่ายพี่นิเทศน้อง
update( 06 พฤษภาคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพโครงการบนเส้นทางแห่งความร่วมมือ ณ สวนสัตว์สงขลา
update( 10 มีนาคม 2551)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29