กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : ภาพโครงการสานสัมพันธ์รัฐประศาสนศาสตร์ - รัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
update( 06 มกราคม 2551)
    กิจกรรม  : ภาพโครงการครอบครัวรัฐศสตร์ ประจำปี 2550
update( 01 ธันวาคม 2550)
    กิจกรรม  : ภาพงานประชาสัมพันธ์และแนะแนวจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 8
update( 16 พฤษจิกายน 2550)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29