กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเชียร์และสแตนด์เชียร์คณะรัฐศาสตร์
update( 05 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : โครงการเปิดบ้านผู้นำเชียร์และสแตนด์เชียร์คณะรัฐศาสตร์
update( 05 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
update( 14 กุมภาพันธ์ 2563)
    กิจกรรม  : งานคืนสู่เหย้า ชาวสิงห์น้ำเงิน ครั้งที่1
update( 18 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการบรรยายประเด็นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม Intercultural Communication
update( 16 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างสถาบัน
update( 13 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : คณาจารย์และบุคลากรร่วมประชุมกำหนด PLOs หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง2564
update( 10 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติแบบบูรณาการ ประจำปี 2563
update( 09 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
update( 17 ธันวาคม 2562)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อพูดคุยในการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
update( 04 ธันวาคม 2562)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานระบบการบริหารห้องประชุม
update( 20 พฤษจิกายน 2562)
    กิจกรรม  : มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือบุตรของคุณฉวีวรรณ สุวรรณโณ
update( 14 พฤษจิกายน 2562)
    กิจกรรม  : Seminar under the topic of "Foreign Policy of Pakistan towards Asia" by H.E.Mr.Asim Iftikhar Ahmad Ambassador of the Islamic Republic of Pakistan to Thailand
update( 14 พฤษจิกายน 2562)
    กิจกรรม  : ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจแก่ อาจารย์อสมา มังกรชัย
update( 08 ตุลาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2562
update( 17 พฤษภาคม 2562)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28