กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : ทำไมคนรุ่นใหม่ต้องไปเลือกตั้ง
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : โครงการเปิดประตูสู่รัฐศาสตร์ ณ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : Learning and Sharing
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : Nonviolence Peace force visited PolSci
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : งานรับปริญญา 2561
update( 12 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : Universiti Sains Malaysia เยือนคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
update( 11 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตพบปปะคณบดีฯ
update( 11 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : Education Criteria for Performance Excellence
update( 11 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : ทำบุญ 3 ศาสนา
update( 07 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : มหกรรมกีฬา 9 ประสาน
update( 07 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : เวทีรับฟังความคิดเห็น
update( 13 กรกฎาคม 2561)
    กิจกรรม  : โครงการ English for Pol.Sci Camp
update( 03 กรกฎาคม 2561)
    กิจกรรม  : โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
update( 27 มีนาคม 2561)
    กิจกรรม  : การปฐมพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
update( 26 มีนาคม 2561)
    กิจกรรม  : LEARNING AND SHARING,กลยุทธ์การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน
update( 14 มีนาคม 2561)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27