กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชน
update( 19 สิงหาคม 2563)
    กิจกรรม  : กิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ"อายาโซเฟียและเบรุตในมิติประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"
update( 17 สิงหาคม 2563)
    กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
update( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
update( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563
update( 23 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 09 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : โครงการเปิดประตูสู่รัฐศาสตร์
update( 09 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : โครงการ Spirit of Pol-Sci Cheerleaders
update( 05 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเชียร์และสแตนด์เชียร์คณะรัฐศาสตร์
update( 05 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : โครงการเปิดบ้านผู้นำเชียร์และสแตนด์เชียร์คณะรัฐศาสตร์
update( 05 มิถุนายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
update( 14 กุมภาพันธ์ 2563)
    กิจกรรม  : งานคืนสู่เหย้า ชาวสิงห์น้ำเงิน ครั้งที่1
update( 18 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการบรรยายประเด็นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม Intercultural Communication
update( 16 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างสถาบัน
update( 13 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : คณาจารย์และบุคลากรร่วมประชุมกำหนด PLOs หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง2564
update( 10 มกราคม 2563)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29