กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติแบบบูรณาการ ประจำปี 2563
update( 09 มกราคม 2563)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
update( 17 ธันวาคม 2562)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อพูดคุยในการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
update( 04 ธันวาคม 2562)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานระบบการบริหารห้องประชุม
update( 20 พฤษจิกายน 2562)
    กิจกรรม  : มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือบุตรของคุณฉวีวรรณ สุวรรณโณ
update( 14 พฤษจิกายน 2562)
    กิจกรรม  : Seminar under the topic of "Foreign Policy of Pakistan towards Asia" by H.E.Mr.Asim Iftikhar Ahmad Ambassador of the Islamic Republic of Pakistan to Thailand
update( 14 พฤษจิกายน 2562)
    กิจกรรม  : ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจแก่ อาจารย์อสมา มังกรชัย
update( 08 ตุลาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2562
update( 17 พฤษภาคม 2562)
    กิจกรรม  : รณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) จังหวัดปัตตานี
update( 16 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : การบรรยายสาธารณะ บทเรียนจากกระบวนการสันติภาพในอินโดนีเซีย กาลิมันตันตะวันตกและอาเจะห์ ข้อเสนอแนะต่อชายแดนใต้
update( 14 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : เสวนาเปิดตัวหนังสือในงาน PSU Book Fair เรื่อง ความล้มเหลวในการปกป้อง: แนวทางและผลกระทบของการแทรกแซงด้านมนุษยธรรม
update( 14 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศสู่สันติภาพชายแดนใต้ 3
update( 13 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศสู่สันติภาพชายแดนใต้ 2
update( 12 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศสู่สันติภาพชายแดนใต้ 1
update( 12 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : public lecture on “Sharing research experience in Muslim studies and Islamic anthropology in Southeast Asia and the Muslim world”
update( 07 มีนาคม 2562)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29