กิจกรรม  : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

update ( 26 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาดูงานระหว่างคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

update ( 17 พฤษจิกายน 2563)
    กิจกรรม  : อบรมทบทวนการใช้งานระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-DOCs) และระเบียบงานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ

update ( 13 พฤษจิกายน 2563)

      
    กิจกรรม  : รณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) จังหวัดปัตตานี
update( 16 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : การบรรยายสาธารณะ บทเรียนจากกระบวนการสันติภาพในอินโดนีเซีย กาลิมันตันตะวันตกและอาเจะห์ ข้อเสนอแนะต่อชายแดนใต้
update( 14 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : เสวนาเปิดตัวหนังสือในงาน PSU Book Fair เรื่อง ความล้มเหลวในการปกป้อง: แนวทางและผลกระทบของการแทรกแซงด้านมนุษยธรรม
update( 14 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศสู่สันติภาพชายแดนใต้ 3
update( 13 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศสู่สันติภาพชายแดนใต้ 2
update( 12 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : โครงการบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศสู่สันติภาพชายแดนใต้ 1
update( 12 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : public lecture on “Sharing research experience in Muslim studies and Islamic anthropology in Southeast Asia and the Muslim world”
update( 07 มีนาคม 2562)
    กิจกรรม  : ก้าวแรกของเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเลือกตั้ง 2562
update( 19 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : มอบเกียรติบัตรโครงการลูกนายอำเภอ
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : ทำไมคนรุ่นใหม่ต้องไปเลือกตั้ง
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : โครงการเปิดประตูสู่รัฐศาสตร์ ณ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : Learning and Sharing
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : Nonviolence Peace force visited PolSci
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : งานรับปริญญา 2561
update( 12 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : Universiti Sains Malaysia เยือนคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
update( 11 กุมภาพันธ์ 2562)
ทั้งหมด: 415 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28