กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : ก้าวแรกของเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเลือกตั้ง 2562
update( 19 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : มอบเกียรติบัตรโครงการลูกนายอำเภอ
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : ทำไมคนรุ่นใหม่ต้องไปเลือกตั้ง
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : โครงการเปิดประตูสู่รัฐศาสตร์ ณ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : Learning and Sharing
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : Nonviolence Peace force visited PolSci
update( 14 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : งานรับปริญญา 2561
update( 12 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : Universiti Sains Malaysia เยือนคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
update( 11 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตพบปปะคณบดีฯ
update( 11 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : Education Criteria for Performance Excellence
update( 11 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : ทำบุญ 3 ศาสนา
update( 07 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : มหกรรมกีฬา 9 ประสาน
update( 07 กุมภาพันธ์ 2562)
    กิจกรรม  : เวทีรับฟังความคิดเห็น
update( 13 กรกฎาคม 2561)
    กิจกรรม  : โครงการ English for Pol.Sci Camp
update( 03 กรกฎาคม 2561)
    กิจกรรม  : โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
update( 27 มีนาคม 2561)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29