กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : คณะศึกษามอบกระเช้าและอำนวยพรปีใหม่ 2559
update( 17 ธันวาคม 2558)
    กิจกรรม  : มอบกระเช้าและอำนวยพรปีใหม่ 2559
update( 17 ธันวาคม 2558)
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตหาดใหญ่
update( 30 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : Terrorism Paris Islam
update( 27 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 2)
update( 25 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 1)
update( 25 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : กิจกรรมแนะแนวการศึกษา (Road Show)
update( 24 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : “Genocides: Political Origins Versus Cultural Determinism” by Prof.Dr.Menfred Henningsen, University of Hawaii, USA
update( 18 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : คณะจาก Institute of Governance Science ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยือนคณะรัฐศาสตร์
update( 04 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศบางส่วน การศึกษาดูงาน Action Learning นักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร. สามารถ ทองเฝือ นำการศึกษาดูงานดังกล่าว
update( 22 มิถุนายน 2558)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักสิทธิมนุษยชนรุ่นเยาว์ฯ
update( 19 มิถุนายน 2558)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ปีที่3
update( 02 มิถุนายน 2558)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการแขนงวิชาและคณะกรรมการชั้นปี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 06 พฤษภาคม 2558)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการเสวนาโต๊ะกลมนักวิชาการใน/ต่างประเทศ "ประเทศไทย..อีก50 ปี"
update( 29 เมษายน 2558)
    กิจกรรม  : ผอ.สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ร่วมหารือกับรองอธิการฯวิทยาเขตปัตจตานีและเข้าเยี่ยมเยียนคณะรัฐศาสตร์
update( 27 เมษายน 2558)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27