กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : การปฐมพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
update( 26 มีนาคม 2561)
    กิจกรรม  : LEARNING AND SHARING,กลยุทธ์การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน
update( 14 มีนาคม 2561)
    กิจกรรม  : กิจกรรมการจำลองเหตุการณ์การประชุม UN
update( 25 ธันวาคม 2560)
    กิจกรรม  : Big Cleaning วันรูสะมิแล
update( 09 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ในศึกษาในรายวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา 196-210 และ 196-217 ได้จัดกิจกรรมแคมเปญ เพื่อรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ ณ อาคารเรียนรวม 19 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
update( 07 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : กิจกรรมบัดดี้บัดเดอร์
update( 02 พฤษจิกายน 2560)
    กิจกรรม  : Consular Relations
update( 31 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : มอบทุนการศึกษา
update( 25 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : Diplomatic Protocol
update( 12 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : อำลาวาระเกษียณ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
update( 04 ตุลาคม 2560)
    กิจกรรม  : การประเมิณคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2559
update( 28 กันยายน 2560)
    กิจกรรม  : โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์สิงห์น้ำเงิน
update( 16 พฤษภาคม 2560)
    กิจกรรม  : เยี่ยมชม Universiti Malaysia Kelantan (UMK) เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Action
update( 22 มีนาคม 2560)
    กิจกรรม  : Universiti Utara Malaysia
update( 13 มกราคม 2560)
    กิจกรรม  : ทัศนศึกษา ไทย-มาเลย์
update( 04 มกราคม 2560)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29