กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : มอบกระเช้าปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๐
update( 04 มกราคม 2560)
    กิจกรรม  : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อหนุนเสริมสันติสุขชายแดนใต้ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
update( 01 ธันวาคม 2559)
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตหาดใหญ่
update( 10 ตุลาคม 2559)
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 2)
update( 10 ตุลาคม 2559)
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 1)
update( 10 ตุลาคม 2559)
    กิจกรรม  : โครงการสัมมนาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 15 กรกฎาคม 2559)
    กิจกรรม  : สอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์
update( 17 มิถุนายน 2559)
    กิจกรรม  : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 30 พฤษภาคม 2559)
    กิจกรรม  : โครงการรถไฟขบวนสันติ(ภาพ)สุข ครั้งที่ 6
update( 16 พฤษภาคม 2559)
    กิจกรรม  : มอบทุนการศึกษา
update( 05 พฤษภาคม 2559)
    กิจกรรม  : สถาบันวัฒนธรรมกัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี
update( 12 เมษายน 2559)
    กิจกรรม  : เอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย
update( 01 เมษายน 2559)
    กิจกรรม  : H.E. Mr. Glyn Davies, Ambassador of the United States of America to Thailand visited PSU on February 24, 2016.
update( 26 กุมภาพันธ์ 2559)
    กิจกรรม  : H.E. Osman Bülent Tulun visited PSU
update( 19 กุมภาพันธ์ 2559)
    กิจกรรม  : การทำบันทึกข้อตกลง MoA
update( 01 กุมภาพันธ์ 2559)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29