กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

update ( 12 พฤษภาคม 2565)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19

update ( 25 พฤษภาคม 2564)
    กิจกรรม  : การประเมิน AUN Inter

update ( 18 มีนาคม 2564)

      
    กิจกรรม  : "ตุรกีในวิกฤติการเมืองระหว่างประเทศ -Russia vs ISIS vs NATO-"
update( 19 มกราคม 2559)
    กิจกรรม  : กิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธิ์คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2560-2564 ครั้งที่ 1
update( 17 ธันวาคม 2558)
    กิจกรรม  : คณะศึกษามอบกระเช้าและอำนวยพรปีใหม่ 2559
update( 17 ธันวาคม 2558)
    กิจกรรม  : มอบกระเช้าและอำนวยพรปีใหม่ 2559
update( 17 ธันวาคม 2558)
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตหาดใหญ่
update( 30 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : Terrorism Paris Islam
update( 27 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 2)
update( 25 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : ซักซ้อมพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 1)
update( 25 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : กิจกรรมแนะแนวการศึกษา (Road Show)
update( 24 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : “Genocides: Political Origins Versus Cultural Determinism” by Prof.Dr.Menfred Henningsen, University of Hawaii, USA
update( 18 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : คณะจาก Institute of Governance Science ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยือนคณะรัฐศาสตร์
update( 04 พฤษจิกายน 2558)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศบางส่วน การศึกษาดูงาน Action Learning นักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร. สามารถ ทองเฝือ นำการศึกษาดูงานดังกล่าว
update( 22 มิถุนายน 2558)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักสิทธิมนุษยชนรุ่นเยาว์ฯ
update( 19 มิถุนายน 2558)
    กิจกรรม  : ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ปีที่3
update( 02 มิถุนายน 2558)
    กิจกรรม  : บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการแขนงวิชาและคณะกรรมการชั้นปี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 06 พฤษภาคม 2558)
ทั้งหมด: 423 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29