กิจกรรม  : มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

update ( 15 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

update ( 13 กรกฎาคม 2563)
    กิจกรรม  : สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

update ( 23 มิถุนายน 2563)

      
    กิจกรรม  : อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บรรยายพิเศษให้ความรู้กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในรายวิชา 196-431 พิธีการทางการทูต
update( 26 สิงหาคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
update( 13 สิงหาคม 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่สิงห์น้ำเงิน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
update( 12 สิงหาคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
update( 12 สิงหาคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศพิธีเปิดอาคารเรียนและบริการคณะรัฐศาสตร์ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2557
update( 17 กรกฎาคม 2557)
    กิจกรรม  : คณะผู้แทนประเทศตุรกีเข้าเยี่ยมผู้บริหาร วอศ. และ ศูนย์ตุรกีศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 31 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
update( 31 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศโครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 31 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์
update( 31 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
update( 19 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : ภาพบรรยากาศโครงการสานสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม-จีน
update( 07 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : คณะรัฐศาสตร์ มอบกระเช้าแด่ตัวแทนคณะมุษย์ฯ ในโอกาสขอบคุณที่คณะมนุษย์ฯเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับสำนักงานชั่วคราวคณะรัฐศาสตร์
update( 07 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : โครงการเสวนา "จุดเปลี่ยนประเทศไทย : ก้าวย่างที่ 83 เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตย"
update( 07 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : บรรยากาศกิจกรรมล้างบ่อ ตึกคณะรัฐศาสตร์
update( 07 มีนาคม 2557)
    กิจกรรม  : วันนี้ที่รอคอย!!คณะรัฐศาสตร์รับมอบตึกจากผู้รับเหมาก่อสร้าง
update( 03 กุมภาพันธ์ 2557)
ทั้งหมด: 391 กิจกรรม หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27