---ภาพกิจกกรรม ---
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางมาศึกษาดูงานและพัฒนาเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริหารจัดการหลักสูตร "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินทางมาศึกษาดูงานและพัฒนาเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "การบริหารจัดการหลักสูตร "  ณ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 21 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>