---ภาพกิจกกรรม ---
LEARNING AND SHARING,กลยุทธ์การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม LEARNING AND SHARING,กลยุทธ์การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน...โดยมีวัตถุประlงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการรับนักศึกษาให้ได้สูงกว่าแผนการรับนักศึกษาและเป็นแนวทางในการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาสงขลานครินทร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 53 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>