---ภาพกิจกกรรม ---
การปฐมพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 29 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>