---ภาพกิจกกรรม ---
ก้าวแรกของเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเลือกตั้ง 2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันนี้ (19/2/2562) คณะรัฐศาสตร์ได้จัดโครงการเสริมสร้างทัศนคติและความเข้าใจต่อสิทธิเสรีภาพและรัฐธรรมนูญของไทย สู่ชุมชน ในหัวข้อ “ก้าวแรกของเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเลือกตั้ง 2562”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิชาการ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยี โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการลงพื้นที่จัดกิจกรรม และเพื่อปลูกฝังให้มีส่วนร่วมทางการเมืองและการใช้องค์ความรู้ไปช่วยเหลือสังคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 20 รูป หน้าที่ : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>