---ภาพกิจกกรรม ---
โครงการบูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศสู่สันติภาพชายแดนใต้ 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะรัฐศาสตร์ และ สถานวิจัยความขัดแย้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการบูรณาการเรียนการสอนเกี่ยวกับสันติภาพและความขัดแย้ง ร่วมกับนักวิชาการและนักวิจัยจากต่างประเทศ โดยมีศาสตราจารย์ Timo Kivimaki, University of Bath และ Dr. Ronnie Delsy, Nonviolent Peaceforce เข้าร่วมประชุมด้วย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 16 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>