---ภาพกิจกกรรม ---
เสวนาเปิดตัวหนังสือในงาน PSU Book Fair เรื่อง ความล้มเหลวในการปกป้อง: แนวทางและผลกระทบของการแทรกแซงด้านมนุษยธรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เสวนาเปิดตัวหนังสือในงาน PSU Book Fair เรื่อง “ความล้มเหลวในการปกป้อง: แนวทางและผลกระทบของการแทรกแซงด้านมนุษยธรรม” (The Failure to Protect: The Path to and Consequences of Humanitarian Interventionism)โดยผู้เขียน Prof. Timo Kivimaki, University of Bath สหราชอาณาจักร นำเสนอกรณีศึกษาความล้มเหลวของชาติตะวันตกในการแทรกแซงด้านมนุษยธรรมใน 12 ประเทศ ทั่วโลก
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 20 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>