---ภาพกิจกกรรม ---
การบรรยายสาธารณะ บทเรียนจากกระบวนการสันติภาพในอินโดนีเซีย กาลิมันตันตะวันตกและอาเจะห์ ข้อเสนอแนะต่อชายแดนใต้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
การบรรยายสาธารณะ เรื่อง “บทเรียนจากกระบวนการสันติภาพในอินโดนีเซีย (กาลิมันตันตะวันตกและอาเจะห์): ข้อเสนอแนะต่อชายแดนใต้”(Lessons of Peace Process in Indonesia (West Kalimantan and Aceh): Can they offer any idea for Southern Thailand?)โดย Prof. Timo Kivimaki, University of Bath สหราชอาณาจักรและ Dr. Ronnie Delsy, Nonviolent Peaceforce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 60 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>