---ภาพกิจกกรรม ---
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจแก่ อาจารย์อสมา มังกรชัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจแก่ อาจารย์อสมา มังกรชัย ขอให้ผ่านพ้นวฤกิตไปได้ด้วยดี จากกรณีที่มีการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลรวม 12 คน โดยมีอาจารย์อสมา มังกรชัย เป็น 1 ใน 12 ผู้ร่วมเสวนา “พลวัตแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ที่บริเวณลานวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial


รูปทั้งหมด 3 รูป หน้าที่ : 1