---ภาพกิจกกรรม ---
มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือบุตรของคุณฉวีวรรณ สุวรรณโณ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ในนามของคณะรัฐศาสตร์ ขอขอบพระคุณบุคลากรและนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือบุตรของคุณฉวีวรรณ สุวรรณโณ แม่บ้านคณะรัฐศาสตร์ ที่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,260 บาท โดยมีผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ได้เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวนดังกล่าวกับทางครอบครัวเพื่อเป็นทุนการศึกษาของน้องๆต่อไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorialรูปทั้งหมด 2 รูป หน้าที่ : 1