---ภาพกิจกกรรม ---
คณะรัฐศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานระบบการบริหารห้องประชุม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เดินทางมาศึกษาดูงานระบบการบริหารการจัดการการให้เช่าห้องประชุมที่มีประสิทธิภาพของคระรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 15 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>