---ภาพกิจกกรรม ---
คณะรัฐศาสตร์เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อพูดคุยในการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการคณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมพูดคุยกับ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและคณะ ถึงความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อการดำเนินปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 9 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>