---ภาพกิจกกรรม ---
คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหารและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางไปทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมกัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 6 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>