---ภาพกิจกกรรม ---
คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติแบบบูรณาการ ประจำปี 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผศ.ไพซอล ดาโอ๊ะ ในนามคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อบูรณาการและกำหนดรูปแบบการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมีการแถลงข่าวและการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในการจัดงานวันเด็กในปีนี้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดงานในรูปแบบบูรณาการในปีต่อๆไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 8 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>