---ภาพกิจกกรรม ---
คณาจารย์และบุคลากรร่วมประชุมกำหนด PLOs หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณาจารย์และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมเพื่อกำหนด PLOs หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุงปี 2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 10 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>