---ภาพกิจกกรรม ---
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างสถาบัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างสถาบัน ระหว่างนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ชาลินี สนพลาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรฝ่ายวิชาการร่วมต้อนรับบุคลากรและนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 10 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>