---ภาพกิจกกรรม ---
โครงการเปิดประตูสู่รัฐศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดเมื่อวันที่ 23-25, 29-30 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 6 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>