---ภาพกิจกกรรม ---
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial


รูปทั้งหมด 3 รูป หน้าที่ : 1