---ภาพกิจกกรรม ---
สัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน 42 คน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 19 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>