---ภาพกิจกกรรม ---
กิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ"อายาโซเฟียและเบรุตในมิติประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ"อายาโซเฟียและเบรุตในมิติประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ" ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 12 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>