---ภาพกิจกกรรม ---
องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00-12.00 น. องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนและมีการต่อสัญญาบันทึกข้อตกลง (MOA) โดยตัวแทนจากแอมเนสตี้ฯ ได้แก่ คุณปิยนุช โครตสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คุณกัญรัตน์ โภไคยอนันต์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 17 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>