---ภาพกิจกกรรม ---
โครงการทำบุญตึกคณะรัฐศาสตร์ 3 ศาสนา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดทำบุญตึกคณะรัฐศาสตร์ 3 ศาสนา ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.โดยได้รับเกียรติจากบุคลากร มหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมกิจกรรม ทางคณะรัฐศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 20 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>