---ภาพกิจกกรรม ---
บรรยายพิเศษโดยท่านดนัย มู่สา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกฯ (นักบริหารระดับสูง)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะรัฐศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ท่านดนัย มู่สา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 10 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ] Next>>