---ภาพกิจกกรรม ---
คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เพลินใจ โภชนกิจ นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เพลินใจ โภชนกิจ นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ ที่ได้รับรางวัลเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ในงานพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมปริชญากร สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 5 รูป หน้าที่ : 1